Prof. Dr. Kazuyuki Asai, Kyoto Eğitim Üniversitesi, Japonya.

Konuşma Başlığı: The School Inspection System in Japan: A Focus on the Inspector and the District Supervisor

Profesör Asai, Japonya’da Kyoto Eğitim Üniversitesi (Kyoto University of Education), The United Graduate School of Professional Teacher Education’da dekan yardımcısı, öğretim üyesi ve aynı zamanda üniversite bünyesindeki Momoyama İlköğretim Okulu’nun müdürü olarak görev yapmaktadır. Profesör Asai, 1982 ile 2000 yılları arasında ilköğretim okulunda görev yapmış, ardından Kyoto Eğitim Üniversitesi’nde akademisyenliğe geçiş yapmıştır. 2000 yılından itibaren aynı üniversitede görev yapmaktadır. Profesör Asai, öğretmen eğitimi ve medya eğitimi alanlarında bilimsel çalışmalar yürütmektedir.  

   

Prof. Dr. Selahattin Turan, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Konuşma Başlığı: 21. Yüzyıl İçin Eğitimi Yeniden Yapılandırmak: Sorunlar ve Arayışlar

Prof. Dr. Selahattin Turan;  Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi; yüksek lis ans ve doktora çalışmalarını 1991–1998 yılları arasında ABD’de Ohio Üniversitesi’nde uygulamalı davranış bilimleri ve eğitimde liderlik alanında tamamladı. 1996 yılında Harvard Üniversitesi Eğitim Fakültesi -Mesleki Eğitim Programları- Okul Hukukunda Yeni Gelişmeler Enstitüsü; 1999–2000 yılları arası YÖK-Dünya Bankası destekleri ile ODTÜ Eğitim Fakültesi’nde düzenlenen ve bilgisayar ve öğretim teknolojileri/Eğiticilerin Eğitimi sertifika programlarına katıldı.

 Prof. Turan, merkezi ABD’de bulunan ve kırsal eğitim konularında araştırma yapan ACCLAIM merkezinin üyesi ve bu merkez üyelerine verilen ACCLAIM Bilim Adamı unvanına sahiptir. 2004–2006 yılları arasında, Amerikan Eğitim Araştırmaları Derneği (AERA) Bölüm A [Yönetim, Liderlik ve Organizasyon] Biriminin Uluslararası Komite ve 2005–2007 yılları arasında Uluslararası Eğitim Planlaması Derneği (ISEP)’nin başkanlıklarını yürütmüştür. Turan, birçok ulusal, uluslararası dergilerde editörlük ve hakemlik yapmakta olup, onlarca kitap bölümü ve makalesi bulunmaktadır. Halen Türkiye Eğitim Yöneticileri ve Deneticileri Derneği (EYEDDER) yönetim kurulu üyesidir. 2007-2009 yılları arasında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcılığı ile 2000-2009 yılları arasında ise aynı üniversitenin Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölüm (BÖTE) Başkanlığını yapmıştır. Halen Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü müdürlüğü görevini yürütmektedir.

Konuşmacının kitap ve kitap bölümlerinden bazıları:

  • Turan, S.(Editör). (2007). Sınıf Yönetimi. (5. Baskı). Ankara: Öğreti.[M. Şişman ile]
  • Turan, S. (2003). Eğitimde Toplam Kalite Yönetimi. Ankara: Pegem A.
  • Turan, S. (2003). Eğitimde Alternatif Yaklaşımlar [Öğretmenlik Mesleğine Giriş, M. Ç. Özdemir (Editör), ss. 392-410]. Ankara: Asil.
  • Turan, S. (2003). Yönetim ve Öğretmenlik Mesleği [ Öğretmenlik Mesleğine Giriş, D. Karslı (Editör), ss. 243–262]. Ankara: Öğreti.
  • Turan, S. (2003). Preparing Turkish School Leaders for the 21st Century: A Model for Administrator Preparation Programs. [Value Leadership, A. Safty, et al. (Editors), pp. 268-283]. İstanbul  Bahçeşehir Üniversitesi Yayınları.


Yıldız Teknik Üniversite Eğitim Fakültesi ©2013