Kongre Ana Teması

Bugünden Yarına Eğitim ve Eğitim Denetimi

 

Kongre Alt Başlıkları

Tarihsel Süreçte Denetim ve Eğitim Denetimi

Eğitim Denetiminde Yeni Uygulamalar

Eğitim Denetiminde Uluslararası Eğilimler ve Deneyimler

Denetim Alanında İnsangücü Politikaları

Kurumsal Denetimde Kuram ve Uygulama

Ögretimsel Süreçlerin Denetimi

Eğitimde Performans Denetimi

Eğitimde Mali Denetim

Eğitim ve Denetim Etiği

Eleştirel Pedagoji ve Eğitim Denetimi

Stratejik Yönetim ve Eğitim Denetimi

Eğitimde Değişme ve Yeni Yaklaşımlar

Eğitsel Mesleklerde Yetiştirme ve Sürekli Eğitim

Eğitimde Firsat  ve İmkan Eşitliği
Yıldız Teknik Üniversite Eğitim Fakültesi ©2013