Makale Yayınlama

Kongremizde sunulan bildirilerin tam metinleri, yazarlarının talebi halinde aşağıdaki dergilere yayınlanmak üzere yönlendirilecektir.

  • International Online Journal of Educational Sciences
  • Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi
  • Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi
  • Kalem Uluslararası Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi

 

 
Yıldız Teknik Üniversite Eğitim Fakültesi ©2013